ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2020-21

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆ/ಯೋಜನೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನೇರಸಾಲ MCF1-ಪ್ರೇರಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೆರವು ಐರಾವತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉನ್ನತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಿರುಸಾಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖೊಟಾ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2019-20

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆ/ಯೋಜನೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನೇರಸಾಲ MCF1-ಪ್ರೇರಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೆರವು ಯೋಜನೆ ಐರಾವತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉನ್ನತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೂ ಒಡೆತನ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಿರುಸಾಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖೊಟಾ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2018-19

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಜಿಲ್ಲೆ/ಯೋಜನೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನೇರಸಾಲ MCF1-ಪ್ರೇರಣ ಮಹಿಳಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನೆರವು ಐರಾವತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಉನ್ನತಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ನೆರವು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಭೂ ಒಡೆತನ ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಿರುಸಾಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖೊಟಾ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2017-18

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
District/Schemes SEP ISB Dairy Direct Loan MCF-1 MCF Kirusala MSY Physically Challenged Kalbatti Attrocity IIBW LIS LPS SKRP TAXI Vruthi Koushalya
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2016-17

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
District/Schemes SEP ISB Dairy Direct Loan MCF-1 MCF Kirusala MSY Physically Challenged Kalbatti Attrocity IIBW LIS LPS SKRP
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2015-16

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
District/Schemes SEP ISB Dairy DL Dairy Direct Loan MCF MCF-1 MCF Kirusala MSY Physically Challenged Kalbatti Attrocity IIBW LIS LPS SKRP
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2014-15

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
District/Schemes SEP ISB Dairy Direct Loan MCF-1 MCF Kirusala MSY Physically Challenged Kalbatti Attrocity IIBW LIS LPS SKRP
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾವಾರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ 2013-14

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
District/Schemes SEP ISB Dairy Direct Loan MCF-1 MCF Kirusala MSY Physically Challenged Kalbatti Attrocity IIBW LIS LPS SKRP
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
ಕೋಲಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ
ರಾಮನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ತುಮಕೂರು
ಚಾಮರಾಜನಗರ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
ಹಾಸನ
ಕೊಡಗು
ಮಂಡ್ಯ
ಮೈಸೂರು
ಉಡುಪಿ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಬಳ್ಳಾರಿ
ಬೀದರ್
ಕಲಬುರಗಿ
ಕೊಪ್ಪಳ
ರಾಯಚೂರು
ಯಾದಗಿರಿ
ಹಿಂದಕ್ಕೆ